Tarantella
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     

  

 

 

 

Virgo (Maagd)

Karakterschets van de mensen, geboren tussen 23 augustus en 22 september

Uit: Uw sterrenbeeld uw type door Dr. V.M.V. Winter; 1968


* * * * * * * *

 

In de tijd tussen 23 augustus en 22 september worden de mensen geboren, die bij het Maagdtype behoren. Het jaar is nu rijp geworden, overrijp, de oogst wordt binnengebracht en onderzocht, men moet vlijtig zijn en voorzichtig en precies, opdat iedereen bij de verdeling het zijne krijgt. En reeds meldt zich de eerste koele wind, die het naderen van de herfst aankondigt.

En zo zijn de Maagdmensen, rijp, overrijp, vroegwijs, vlijtig, voorzichtig en precies. Ze onderzoeken alles en geven daarover hun oordeel. En ze zijn koel. Haast nooit raken ze in de greep van de hartstocht, alles bedenken zij te voren zeer grondig.

Het is het teken van de ordelijkheid. Er zijn geen ordelijker mensen dan de “Maagden”. Ze zijn voor de symmetrie, voor het duidelijk omlijnde, begrensde, goede. Ze eisen, dat alles volgens de regel gebeurt, het een na het ander, en nooit te veel. Mateloosheid vinden ze verschrikkelijk.

De Maagdmens houdt van: orde, netheid, preciesheid, begrenzing, al het kleine en duidelijke en bepaalde, al het matige en symmetrische, het erkend-worden, het denken, het rekenen, de wijze raad, de gulden middenweg, het verstandige compromis, van al het verstandige, van de moraal. Hij haat: het grote, vormeloze, het onbestemde, onduidelijke, het grenzeloze, onregelmatige, asymmetrische, onvoorziene, het extremisme, de plotselinge impuls, het onordelijke, onverstandige. Hij verliest nooit iets en is nooit iets kwijt. Hij weet altijd precies, waar hij iets opgeborgen heeft: in de derde la rechts, onderaan links, met een elastiekje erom.

Er zijn Maagdtypen waarvan de zucht naar netheid aan het pathologische grenst: altijd moet er worden afgeborsteld, afgestoft en geschrobd, de mensen zijn er voor de meubels – het leven is voor hen niets anders dan één langgerekt schoonmaakproces… Hetzelfde, naar binnen gekeerd, brengt ons de moralist, in de gewone zin van het woord natuurlijk, niet theologisch. Dat zou allemaal erg mooi zijn, als hij eraan zou denken ook zijn eigen huis eerst grondig schoon te maken. Dat komt ook voor – maar al te vaak richt zijn bezigheid zich op de naaste, over wiens houding hij moreel verontwaardigd is. Hij uit die verontwaardiging ook tegenover anderen en dan wordt die eigenschap verbonden met het uitgesproken talent van de Maagdmens voor kritiek en analyse.

Wie wil weten, hoe het staat met het karakter van een mens, die kan bij een Maagdtype terecht. Die weet alles en zegt het ook, hoewel – zo lijkt het alleen maar – niet graag.

Bij deze mensen bloeit, groeit en tiert alles welig, wat met het puriteinse te maken heeft. Men vindt onder dit teken de ernstige, vlijtige, alles met methode aanpakkende mensen, die voor routinewerk zo onontbeerlijk zijn. Het woord plicht speelt een belangrijke rol in hun leven.

Men vindt bij dit teken veel schoolmeesters – en meestal zijn zij ook schoolmeester, wanneer zij dit beroep niet werkelijk gekozen hebben. Niet precies zijn is in hun ogen bijna een zonde, overwerk is vanzelfsprekend. Maar hun deugden moeten we ook erkennen. Meer dan een ander hebben zij het nodig, geprezen te worden; dat is voor hen een aansporing en een essentiële voorwaarde bij hun werk.

Het gaat hier niet om vleierij, zoals bij de Leeuw, maar om de innerlijke zekerheid, dat men zich van hun waarde bewust is, dat men weet, wat men hun schuldig is en wat men aan hen heeft. Dat eisen ze, en niet alleen in het beroepsleven, ook in de vriendschap. Wie met hen bevriend wil blijven moet daar af en toe eens aan denken.

Meestal zijn zij bijdehand, vaak zijn ze verstandig, en er is geen hoogte, die door de besten van dit teken niet bereikt kan worden. Ook Goethe was een Maagdtype. Maar zelfs bij het genie vindt men een zekere koelheid, die we met de herfstwind vergeleken. Een koelte, die op velen, die enthousiast naar Weimar kwamen, verkoelend werkte.

Voor de moderne wetenschap is de Maagdmens onontbeerlijk. Hier vieren zijn preciesheid, zijn analytisch vermogen, zijn betrouwbaarheid en vlijt triomfen. Hij is de onderzoeker in het laboratorium, de theoreticus, de geleerde aan alle faculteiten, de advocaat, de rechter, de buitenwoon hoogleraar.

Zijn uitstekend geheugen permitteert hem een ongewone portie weten te verzamelen, hij kan kennis hamsteren, zoals de Stier schatten hamstert. Hij is een op een doel gericht mens – zoals de Tweeling staat ook het teken Maagd onder invloed van Mercurius – maar dit doel is maar zelden macht. Meestal wordt hij de raadgever, niet de werkelijk machtige, maar de specialist op dit of dat gebied, die men altijd weer nodig heeft.

Zijn denken is duidelijk, logisch en… begrensd. Hij speculeert niet graag en heeft een hekel aan alles, wat geheimzinnig is – meestal verloochent hij dit volkomen, omdat hij er in het geheim een beetje bang voor is. Die angst geeft hij niet graag toe. Dus toont hij zich aan de buitenwereld als de verstandige scepticus, die geen belangstelling heeft voor “onwetenschappelijke nonsens”. Daarbij hoort dan alles, wat hij niet begrijpt – vaak ook met mystieke, zelfs al het religieuze.

Voor alles moet hij een “verstandige” verklaring hebben, anders wijst hij het af. Astrologie is voor hem bijgeloof, maar zo gauw hij merkt, dat astrologische kennis het resultaat is van wiskundige berekeningen heeft hij er wat meer belangstelling voor. Onverdraaglijk is het voor hem, wanneer men hem voor onverstandig of dom houdt.

Hij is de man van het kleine werk, van de precisie. Het zou interessant zijn om eens na te gaan, hoeveel Zwitserse horlogemakers onder dit teken geboren werden!

Tegenover al het grootse heeft hij een diepgeworteld wantrouwen. Het ligt hem niet (tenzij hij het precies kan berekenen, waarmee het voor hem “klein”, dat wil zeggen “begrensd” geworden is). Het grootse schrikt hem af, hij houdt zich er niet graag mee bezig, hij probeert het onder een kleinere noemer te brengen wanneer hij ermee geconfronteerd wordt.

Een gedachte die onaangenaam hoge of diepe gevoelens raakt, maakt hem duizelig. De Leeuw zal dit grootse onmiddellijk willen beheersen, de Ram of Schorpioen zal het willen bestrijden, de Kreeft zou er bang voor zijn, de Tweeling zou ermee spelen.

Het Maagdtype wil niet heersen, hij wil dienen. Het hoogste type dient een idee – en voor die idee kan hij zich opofferen, kan hij zich alles ontzeggen. Hij kan jaren van nagenoeg niets leven om een doel te bereiken.

Wat het nemen van beslissingen betreft is hij vaak angstig en heeft vaak de aansporing van derden nodig. Hij is trouwens geen mens om alleen te zijn – hij moet aandachtige mensen om zich heen hebben, hoewel hij daar niet zo op is gesteld als de Tweeling. Alleen voelt hij zich meestal nogal hulpeloos. “Er is niemand, waarvoor ik iets kan doen.” Er is ook niemand, die beslissingen voor hem neemt, die hem stimuleert.

Bij hun sterke kritische instelling en hun hoog ontwikkelde zin voor moraal kunnen ze in het bijzonder met zich zelf nogal eens overhoop liggen.

Het meisje en de vrouw van dit teken zijn vaak mooi. Maar het is meestal geen volbloedige schoonheid, ze hebben iets koels, iets leegs, iets nuchters, en hun op kleine doelmatige dingen gerichte denken kan irriteren. Wanneer men een onder dit teken geboren meisje zou zeggen: “Harry Mulisch heeft zojuist zijn nieuwe boek beëindigd”, dan zal ze niet vragen: “Waarover?” of “Hoe heet het?” Ze vraagt: “Schrijft hij met de hand of op de machine?”

Een van de leidende astrologen van onze tijd vermeldt hun “praktische goedmoedigheid” en het feit dat ze “zich zelf goed in de hand hebben”.  Hij heeft gelijk…

Hoe triest ook, het is misschien wel te begrijpen, dat de in dit teken geboren mensen niet al te zeer geliefd zijn. Dat ligt vooral aan hun koele aard en hun innerlijke reserve. Men kan ze niet benaderen, kan zich niet bij hen verwarmen (hoewel uitzonderingen natuurlijk voorkomen). Vaak ligt het ook alleen maar aan een zekere schuchterheid, die we zo vaak bij intellectuelen vinden, iets “links”, zelfs bij de allergrootsten nog de blik van de dienende en bescheiden mens.

De Ram stormt een kamer binnen, de Leeuw schrijdt, de Maagd komt met neergeslagen ogen. Hun mooiste eigenschap is de behulpzaamheid, waarbij ze niet op eigen voordeel letten. De Maagdmensen zelf zouden misschien hun vlijt hun beste eigenschap noemen, of hun hoge moraal.

Bij de Tweeling is het nog lente, hij is optimistisch, positief en vlug. Bij de Maagd is de herfst al begonnen, en deze mens is eerder pessimistisch, eerder negatief en langzaam (maar dan ook grondig). De Maagd heeft geleerd de vreugde te wantrouwen. Het woord: “ Niets is zwaarder te dragen dan een reeks goede dagen” komt van Goethe, geboren op 28 augustus 1749…

In het kort

De Maagd is een realist, nuchter, kritisch, ongelovig, speculeert niet, is systematisch, grondig , ordelijk, nauwkeurig, kieskeurig, soms pietluttig, verliest zich in details, is berekenend, sluit toevalligheden uit, vaak wat pedant, verstandelijk, koel, intelligent, terughoudend, ironisch, nieuwsgierig, preuts, ambivalent, vlijtig, heeft zin voor orde, netheid, reinheid, is geen dromer, een scherp opmerker, spits prater, geeft zich moeilijk, heeft analytisch talent, de bereidheid te dienen of gediend te worden, is zelfzuchtig, teergevoelig, heeft een kijk op wat nuttig is.

De Maagdvrouw is intellectueel aangelegd, voorzichtig, terughoudend, koel, zelden hartstochtelijk, wantrouwend, verstandelijk, afwachtend, introvert, materialistisch, wil zekerheid, garantie, is werkzaam, eerlijk, precies.

De beste partners voor de Maagd zijn de Stier en de Steenbok.

xxxxx
xxx
x

Spinsels, weblog van Tarantella

geplaatst: augustus 2007

 

 

 

 

 


 

  

free hit counters